Ranamaga Osse Nandikadal
Ranamaga Osse Nandikadal - 4323711
Product

Ranamaga Osse Nandikadal

Price

1,750.00 LKR

Code

4323711

Volume

Wijitha Yapa Ranamaga Osse Nandikadal

Description

වසර 30ක දීර්ග කාලයක් ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව දීර්ග යුද්ධයක නිරත වූ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව සටන් කරන ලද්දේ මෙතෙක් කල් ලොව බිහිවූ දරුණුතම සහ කෘරතම ත්‍රස්තවාදී සංවිදානය ලෙස පිළිගත් ද්‍රවිඩ විමුක්ති කොටි සංවිදානය (LTTE) සමගය.

ISBN 10 :- 978-955-43237-1-1
ISBN 13 :-
Author :- Major General Kamal Gunarathne
Translator :-
Publisher :- Wijitha Yapa Publisher
Language :- Singhala
Publish Year :-
Dimension :- 8.5x5.75
Hardcover :-

Delivery

2-5 business days