Pulun Pirawu Porisadaya
Pulun Pirawu Porisadaya - 9556774702
Product

Pulun Pirawu Porisadaya

Price

500.00 LKR

Code

9556774702

Volume

Surasa Publisher Pulun Pirawu Porisadaya

Description

සුවිශිෂ්ට ඉන්දියානු ලේඛක ආර්.කේ නාරයන්ගේ මල් ගුඩි කතා මාලාවේ ‘The Man Eater of Malgudi’ නවකතාවේ පරිවර්තනයයි . මුද්‍රණාල හිමියකු, පුවත්පත් කලාවේදියකු සහ කවියකු තේමා කරගත් මෙම අනුවේදනීය කතාව ඔස්සේ මිනිස් ගුණාංග උපහාසාත්මකව හෙළිදරව් කෙරෙයි.
ISBN 10 :- 9789556774702
ISBN 13 :-
Author :- Gunathilaka Metiyanage
Translator :-
Publisher :- Surasa Publisher
Language :- Sinhala
Publish Year :-
Dimension :-
Hardcover :-

Delivery

2-5 business days