Piyawaru saha Puththu
Piyawaru saha Puththu - 9555911917
Product

Piyawaru saha Puththu

Price

400.00 LKR

Code

9555911917

Volume

Kurulu Publisher Piyawaru saha Puththu

Description

ඉවාන් තුර්ගේනෙව් (1818-18883) සම්භාවනීය ගද්‍ය රචකයෙකු ලෙස රුසියන් ඉතිහාසයට හා ජගත් සාහිත්‍යට පිවිසියේය. දඩයක්කරයෙකුගේ සටහන් රූදීත්, කුලීනයන්ගේ කුටුම්භය, පියවරු සහ පුත්තු යන නව කතාද ආදිය ඔහුට කිර්තිය අත්කර දුන්නේය. පියවරු සහ පුත්තු නව කතාවේ කතුවරයා භාවාත්මක ගද්‍ය රචනයෙන් සියුම්ව මිනිස් හදවතෙහි ඉතා කුඩා චලනය පවා හැගිමෙහිලා සමත්ව ඇත.
ISBN 10 :- 9789555911917
ISBN 13 :-
Author :- Iwan Thurgenew
Translator :-
Publisher :- Kurulu Publisher
Language :- Sinhala
Publish Year :-
Dimension :-
Hardcover :-276

Delivery

2-5 business days